October 7, 2017

از گلوی من دستاتم بردار، دستاتو بردار ....از گلوی من ...October 5, 2017

چرا آسمانم اینقدر به تنگ آمده است
چرا اینجا آخر خط نیست
مگر چیز دیگری هم باقیمانده است ؟


November 27, 2016

بازی عجیبی است ، تعریف خاصی دارد ... فرقی نمی کند که کجای دنیا باشی غصه که بیاید نمی پرسد که اهل کجایی؟


November 26, 2016

از لبه تیغ نازک تر است جایی که ایستاده ام ، اگر فشار بیاورم می برد و نابود می کند اگرفشار نیارم می برد بسیار عمیق ...


November 25, 2016

روزی هزار بار می گویم پدر کاش می بودی ...


November 24, 2016

اگر یک بار شانس این بود که به گذشته برگردم ، خودم تا پای خون می ایستادم!


November 23, 2016

آنقدر عمیق بود که از ریشه سوزاند ، انگار یک کابوس از قبل تعیین شده بود که همه جا را تیره و تار کرد و رفت ، کاش هیچ وقت نمی آمدی ، کاش قلم پایت می شکست ، کاش زبان ها لال می شد !


January 17, 2016

چشمهایم را باز می کنم
چند لحظه فکر می کنم
یادم می آید که کجا هستم
و تو هنوز هستی !


January 16, 2016

این بار من دیگر نیستم
خدا می داند که چه خواهد شد
مشکلی نیست به زبان اشاره هم برایت می نویسم
تو فقط بخوان !


January 1, 2016

او رفت
من کمی دیرتر رفتم
حالا بین راه قرار گذاشتیم !


March 7, 2014

Say something,
Like you mother said,
All I know is a peaceful RESULT!
I don't expect anything ELSE!

دنیا از یه جایی به بعد تقریبا بی معنا می شود
هدفمند بودن و تلاش کردن تا یه جایی معنا دارد
بعد از آن بی تفاوتی است که سراسر وجودت را می گیرد
من بی تفاوت شده ام
هیجان دیگر خاطره ای از سالها پیش من است
کاش بدانید این انتخاب من نبود
خودش رخنه کرده است !


December 21, 2013

سلام دیوار یادگاری!
کاش تو هم صدایت در می آمد، ولی شاید نه هر کس که صدایش درآمد رفت ...


November 15, 2013

خانم والتون امروز مرد !

پانویس: مرگ شتری است که دم خونه هرکسی می خوابه و امروز روی ...


آن ضمیر آینده دور
اویی که همیشه غایب بود
آن صدای دور دست
آن آرزوها
امروز همه تو هستی !


November 12, 2013

آدمهایی که که هنوز با شیوه خراب کردن بقیه خود را خوب جلوه دهند، همانا بدانند که این شیوه خیلی قدیمی شده است !


November 6, 2013

دنیا بازی جالبی دارد
یک بار سر خط
یک بار ته خط
و یک بار خط خطی ..
و باید ترسید از روزی که هیچ خطی نباشد.


این تو هستی که تعیین می کنی که آدمهای اطرافت کی باشند و یا در موردت چی بگویند!November 4, 2013

هنوز شهر بوی عطر تو را می دهد،
و من هر روز دلتنگتر ...


October 6, 2013

آقا جان و بانو !


September 20, 2013

و ای تو اسکندر مقدونی
آیا در خواب هم می دیدی که گیر همچین یاغی نفهمی بیافتی و تنوانی کارش را یکسره کنی ؟


سالهای سال گذشت و سالهای سال هم که بگذرد من بر این باور همچنان خواهم بود که هیچ دیواری بلندتر از دیوار هاشا نیست ، حالا تو بیا اثبات کن !


September 16, 2013

پدر !
دوباره نبودنت
دوباره عقده دل من
دوباره ناامیدتر از حقیقت تلخ


پانویس: نه سال ...


June 3, 2013

این که می گویند خدا خر را شناخت که شاخش نداد کاملا درست است و حقیقتا صدق می کند در تعریف شخصیت بعضی ها ولی وجود یک خر در اطرافتان شما را بیمار می کند بخاطر بوی گند و تعفن انگیزش ...


May 23, 2013

روزهای خیلی سخت !


May 15, 2013

یاد روزگار شیرین
دیگر شیرین نیست
دلی که یک بار بشکست
بشکست !


April 29, 2013

دست چپم درد می کند !
کاش نشانه مرگ باشد ...


April 19, 2013

اینم خودش یه راهیه !
برای توجیه نکرده ها
برای بی عرضه گی
اینم خودش یه بهونه است
چرا یه جاهایی آدم رک و پوسکنده نمی گه :
ناتوانم !!!!


دیگر سلام هم از یادمان رفته است
چه برسد به قصه لیلا و مجنون
روزها می گذرد
برای چه ؟
نرسیدن ،
تنهایی ،
باز هم تنهایی ...


April 11, 2013

Bitch, Bitch, Bitch, Bitch, Bitch, Bitch, Bitch, Bitch, Bitch, Bitch, Bitch, .....

April 9, 2013

شخصیت یک نفر را می تواند یکی از سه مورد زیر بسازد :
- عشق
- جنگ
- کتاب


April 8, 2013

این که من همش منتظرم ، دست خودم نیست !


امروز معلم فرانسه ام یه فیلمی داد بهم وقتی دیدمش
la vie est un long tranquille
با خودم گفتم الحق که .... !!!!


بیایید خودتان قضاوت کنید
من خاموش می مانم !


این که من یک موجود ماجراجوی در ظاهر آرامی هستم فقط می تواند تاثیر کتابهایی باشد که در کودکی در زمان نا مناسب خواندم !


April 7, 2013

یه بار یادمه خیلی سال پیش یکی از دوستام گفت که باباش گفته که همیشه توی دوستی ها یه جایی برا دشمنی هم بذارید !
اون روز من و دوستم به هیج نتیجه ای نرسیدیم ، فقط گفتیم که مگه قراره که ما با هم دشمن بشیم ...
این چند وقته یه آدمهایی رو دیدم که معنی حرف پدر دوستم جلو چشمامه !!!


April 6, 2013

وجود پدرت
شاید برای تو نه ، ولی برای مادرت آرامش بود !
اینکه امروز دیگر او نیست میدانم
تو هم آرام و قرار نداری
دست مادرت را بگیر ...


March 29, 2013

من حوصله ندارم
او هم ندارد
متنفرم از همزمانی ها !


نازنین !
دوران سختی است
ولی اگر دست هایم را محکم بفشاری
تا سپیده دم صبح چیزی نمانده ...


من خبر نداشتم ،
ناخواسته شد
اما ،
از روزی می ترسم
که ناخواسته برود !


March 25, 2013

You Started a game,
To enjoy!
But with an extremely wrong person ...
You think, you may win it
I am making you pretty sure that you will be the LOSER.

March 24, 2013

به سیاهی چشمانت قسم
قسم به دنیای سیاهم
ایمان آورده ام
به رنگ سیاه ؟
یا به چشمان تو ؟


March 18, 2013
I am wondering, if he was playing last night instead of that JAZZ music player's in the last night's performance.

خانم والتون !
مدت زیادی هست که دیگر جواب نامه هایم را نمی دهی ، مهم نیست روزها هم می گذرد . از دوردست ها شنیدم که سخت بیمار هستی و زخم بستر شده ای ، ایراد ندارد همه می میریم دیر یا زود ..
یادت می آید یک بار گفتی : زندگی حس ترس و نا امنی زنی است که اگر شب ها رویش را نپوشاند
سالها می گذرد و این شب ها احساست را می فهمم.
الیزابت عزیز شاید روزی دیگر تو نباشی و من حرفهای دیگرت را بیاد آورم ...
هیچ وقت فراموش نمی کنم که از تو خواهش کردم که به الکساندر بگویی : ویولون که می زند دل من را چنگ چنگ منی اندازد گویا که ویولونش چنگ دارد. ولی تو سکوت کردی و هنوز هم معنای سکوتت را نفهمیدم ..
سالها گذشت و الکساندر این حرف مرا نشنید و تو هم روزهای آخرت است !!


February 28, 2013

تو می روی خرامان
من با دو چشم گریان...

پانویس : روزی که تو رفتی !


February 10, 2013

زشت


February 1, 2013

این جا که هستی همه چیز هست
تو که بروی ...


January 19, 2013

این آدمهایی که منتظر فرصتند ،
این جنده صفت هایی که دست شون رو می شه !
اینایی که جانماز آب می کشند
این ننه من غریب هایی که به خاطر دو قرون قسم و آیه تو دهنشونه
این مادر به خطاهایی که فکر می کنند خیلی زرنگند
این حروم زاده هایی که همیشه دنبال گرفتن کره تو آب گل آلودند
این نمک نشناسی که نمک خورد و نمکدون شکست
تو خوبی آبجی ، تو خوب داداش !


January 3, 2013

بازی روزگار است
یگانه تشبیهی است پایدار
بازی روزگار است
شاید هم فریب روزگار
درد دارد می دانم !
ولی ما ضد درد شده ایم
ضد گلوله هم می شویم
تو خجالت نکش
شلیک کن
بزن ، به رگبار بگیر
با مسلسل نگاهت بزن
تو فقط شلیک کن
چیزی نمانده
ضد گلوله هم می شویم


December 23, 2012

Don't you remember, reason you LOVED me?

November 16, 2012

هی بد میارم ....Enemy attacks
I locked the door
He is shooting
Gun shot , 1, 2, 3 ...
Everything is blasting
My mind is exploded
I am done !
Thanks enemy ...

September 25, 2012

مراقبه


September 6, 2012

چرا نمی نویسم ؟


June 3, 2012

It was only a small hint to assure me that you are the ONE ..
Yes, I do and I will be with you !

April 21, 2012

امشب
می گریم در سکوت دست های تو
دست هایی که هیچ وقت مرا به سخره نگرفت
دست هایی که عطر اقاقی را به ارمغان آورد
وقتی که چشمهایم
برای هر لحظه نبودنش
هزار بار گریست
طاقتش بی طاقت تر از باد شد
و به هر سوی پر کشید و بی تابی کرد
و امشب
میلاد اقاقیست
.
.
.


April 15, 2012

همیشه انقدر درد هست
که مرا به نوشتن بیاورد
اینکه مدتیست نمی نویسم
شاید دنبال التیام هستم !


April 1, 2012

آنقدر مرا مطعوف نگاهت ساخته ای
که گاه و بیگاه نمی دانم
کاش می شد که از نگاهت نوشت
شاید از رویای نگاهت نوشت
..


January 15, 2012

آمدی
چه مردانه به من لبخند زدی
آرامش با تو بودن
برای من یک دنیا بود
دست هایت را گرفتم
نگاهت دل و قلبم را ربود
وعده کردی
باز می آیی
منتظرت می مانم
شاید در فصلی نو
یک بار دیگر با تو آرام گیرم
ولی این بار
برای همیشه !


December 18, 2011

دلربا ، دل نشین و آرام ... آری تو را می گویم !!


November 10, 2011

موجی سرد ولی آرام بر ماجرا حاکم است ..


October 27, 2011

It's too late baby .... !!

October 19, 2011

بیا بهم نگاه کنیم ، اگر گناه دارد بیا گناه کنیم ...


October 18, 2011

چقدر آرام ، زیبا و پر هیجان ....


October 14, 2011

و امروز تو اینجا هستی ...


September 26, 2011

همه آنها حرف بود
حرف مفت بود شاید
.
.
.
پانویس : حرف دهانت را بفهم !


زوزه کشان
می آید
تو را می جوید
مرا چنگ می اندازد
می گویم رفته ای سفر
فصلی دیگر می آیی
زمستان می شود
دوباره سراغت را می گیرد
می گویم
هنوز نیامدی
اخم می کند
می گویم
برف بوده است
پروازها کنسل شده
شاید
بیایی
در فصلی گرم
همراه با بادی بهاری


September 25, 2011

به خزان نرسیده
پرپر شد
گویا که هیچ وقت نبوده است !